Verkosto

Yhteinen pöytä koostuu verkostosta. Ruoka-apua jakavia ja hävikkiä vastaanottavia tahoja on noin 65. Verkosto on tällä hetkellä maksimilaajuudessaan. Jotkut saavat hävikkiä harvemmin, toiset useammin. Verkostoon kuuluu tällä hetkellä mm. noin 23 ruoka-apua jakavaa yhdistystä, n. 20 Vantaan kaupungin pistettä, 7 luterilaista seurakuntaa ja muita kirkkokuntia. Osa listatuista sisältää useita palvelupisteitä.