Ruoka-avun kuljetukset

Kuorman purkua Kuva: Jani Laukkanen

Yhteisen pöydän hävikkikuljetuksissa hyväksi havaittua

1. Yhteisen pöydän hävikkiterminaali palvelee verkoston ruoka-apua jakavia yhdistyksiä, seurakuntia, asukastiloja ja vastaavia tahoja - ei yksittäisiä ihmisiä.

2. Ruoka-avun kohderyhmänä ovat vähävaraiset vantaalaiset.

3. Verkostomme on nyt maksimilaajudessaan kahdelle kylmäautolle ja siksi uusia kohteita ei voida toistaiseksi ottaa.

4. Etukäteen emme koskaan tiedä, kuinka paljon ja mitä ruokahävikkiä kunakin päivänä saamme lahjoituksina. Osa eristä tulee yleensä päivittäin (esim. Apetit), osa viikoittain (esim. Arla) ja osa muutaman kerran vuodessa (esim. HK ja Fazer). Tästä johtuen emme pysty toimittamaan tarkkoja tilauksia vaan summittaisia.

5. Alle 40 hengen tilauksia emme toimita tammikuusta 2016 lähtien sen vaatiman kohtuuttoman suuren työmäärän vuoksi. Yhteinen pöytä on ruokahävikin terminaali, ei valintamyymälä.


Kuljetusten ja terminaalin toiminta

Verkostossamme on tällä hetkellä noin 20 kauppiasta, useita elintarviketehtaita ja tukkuja, jotka ovat itse halunneet yhteistyöhön kanssamme, koska olemme luotettava ja vakaa toimija. Meillä on riittävästi väkeä hävikin noutoon ja aikataulumme voidaan sopia ja ne pitävät.

Elintarvikehygieniasta olemme erittäin tarkkoja. Kylmäautojemme ja kylmähuoneidemme ansiosta kylmäketju ei pääse kuljetuksissa katkeamaan. Vantaan terveysvalvonta tekee kanssamme yhteistyötä jo rakentamisvaiheesta lähtien.

Logistiikkatiimi tuntee Vantaan sekä sen reitit. Kuskeina toimivat palkkatukityöllistetyt ja heidän apukuskeinaan muulla tavoin työllistetyt tai vapaaehtoiset. Pääkuskilla on aina Vantaan kaupungin tunnukset mukanaan.

Teemme mieluusti jokaisen kauppaketjun tai myymälän kanssa erikseen kirjallisen sopimuksen hävikkiruoan lahjoitukseen liittyvistä säännöistä ja vastuista. Samoin teemme sopimuksen hävikin vastaanottavan tahon kanssa.