Yhteinen pöytä

Yhteinen pöytä verkostoineen kehittää vantaalaista verkostomaista, yhteisöllistä ja monipuolista ruoka-aputoimintaa, joka lisää ruoka-avun vastaanottajan ja jakajan toimijuutta ja hyvinvointia. Laajaa verkostoa palvelee hävikkiruoan keskitetty kuljetus hävikkiterminaalin kautta. Yhteinen pöytä ei ole pelkkiä yhteisölounaita. Yhteinen pöytä on Vantaan kaupungin ja seurakuntayhtymän vakituista toimintaa. 

Vantaalaiseen verkostoon kuuluvat noin 35 ruokahävikin lahjoittajaa (kaupat, elintarviketehtaat ja tukut) ja noin 65 vastaanottavaa paikkaa eli ruoka-apua eri tavoin Vantaalla jakavat järjestöt, kaupungin asukastilat ja muut toimipisteet, luterilaiset seurakunnat ja muut kirkot. Hävikin kuljetuksesta verkostoon vastaa Vantaan kaupungin yksikkö, hävikkiterminaali, joka luo työllisyyspolkuja logistiikan, varasto- ja keittiöaloille. Lisäksi on vuosittain paljon tapahtumia, joissa jaetaan hävikkiruokaa.

Vantaalla 40 prosentissa ruoka-avun jakopisteitä jaetaan viikottain sekä ruokakasseja että tarjotaan eri tavoin hävikistä tehtyä ruokaa muun yhteisöllisen toiminnan ohella. Kasseja jaetaan yhteensä 63 prosentissa ja erilaista hävikkitarjoilua on 81 prosentissa paikoista. Tämä lisäksi on kymmeniä erilaisia tapahtumia vuodessa, joissa jaetaan ilmaista ruokaa. Yhteinen pöytä tarjoaa ruoka-aputoimintaan verkoston tarpeelliseksi kokemaa kehittämisapua, yhteisönrakentajakursseja ja konsultaatioita. 

Yhteinen pöytä on hyvä esimerkki kiertotaloudesta - ja siksi Sitra rahoittaa mallin levittämistä muualle Suomeen. Yhteisen pöydän mallia on alettu soveltaa jo 12 alueella: Järvenpää, Helsinki, Tampere, Turku, Oulu, Hämeenlinna, Jyväskylä, Rovaniemi, Lahti, Vaasa, Tuusula ja Kouvola.

Katso Hukaton Vantaa -kampanjasivu ja abc-kirja tästä: www.hukatonvantaa.fi

Ruoka-avun tarve, köyhyys ja yksinäisyys ovat lisääntyneet Suomessa. Suomessa syntyy ruokahävikkiä alkutuotannosta kuluttajalle arviolta noin 400 miljoonaa kiloa vuodessa, noin 15 % kaikesta tuotetusta ruoasta. Sekä ruokahävikki ekologisena ongelmana että leipäjonot sosiaalipoliittisena ongelmana ovat olleet julkisessa tarkastelussa ja tietoisuus kasvaa.

Hukkaamme päivittäin luonnon- ja inhimillisiä voimavaroja tavalla ja tahdilla, jota planeettamme ja ihmiskunta ei kestä. Yhteinen pöytä on uusi toimintamalli ja alusta, joka kerää eri toimijat  yhteen hävikkiruuan hyödyntämiseksi.  Keskitetty kuljetus organisoi hävikin hyödyntämisen systemaattiseksi ja turvalliseksi sekä auttaa toimimaan resurssiviisaammalla tavalla. Samalla luomme uutta toimintakulttuuria ruoka-avun kentälle ja ratkomme köyhyyteen ja syrjäytymiseen liittyviä ongelmia. Parempi huominen rakentuu huolehtimalla toinen toisistamme ja siitä maailmasta, jossa elämme.

Yhteistä pöytää hallinnoivat ja rahoittavat Vantaan kaupunki ja Vantaan seurakunnat. Vantaan kaupungin iso satsaus on Hävikkiterminaali, joka valmistui heinäkuussa 2015. Vantaan seurakuntayhtymä osallistuu merkittävästi arjen toimintaan ja sen rahoittamiseen.

Hävikin logistiikka luo mielekkäitä työpaikkoja, ruokahävikin hyötykäytön ideointi yhdessä verkoston kanssa lisää yhteisöllisyyttä, yhteisöruokailut ja ruoka-avun kehittäminen kutsuvat mukaan paikalliseen toimintaan ja samalla ruoka-avun saajan ja jakajan hyvinvointi ja toimijuus lisääntyy. Tähän kansalaistoimintaan tarjotaan Yhteisen pöydän tiimin puolesta avuksi monenlaista konsultaatiota ja tukea sekä vuosittain 3 - 4 Yhteisönrakentajakurssia.

Yhteisellä pöydän terminaalilla ei ole omaa ruoka-avun jakoa. Kuljettamamme ruokahävikki on lahjoittajien toiveesta tarkoitettu ensi sijassa vähävaraisille vantaalaisille, mutta toivomme, että ruokajaot olisivat avoimia.

Yhteinen pöytä sai 7.11.2017 Vuoden keittiöteko 2017 -pääpalkinnon Wanhassa Satamassa.

Yhteinen pöytä, Vantaan kaupunki ja Vantaan seurakuntayhtymä on saanut Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus2050 -päätunnustuksen 31.5.2017.