Kestävän kehityksen Sitoumus2050 -päätunnustus Vantaan Yhteiselle pöydälle

1.6.2017

Vantaan kaupunki, tiedote 31.5.2017

Finlandia-talossa keskiviikkona järjestetyssä yhteiskuntasitoumuksen vuosijuhlassa vuoden 2017 vaikuttavimman ja parhaan toimenpidesitoumuksen palkinnon sai vantaalainen hävikkiruoan jakeluverkosto Yhteinen pöytä. Palkinto on tunnustus uudenlaiselle toimintakonseptille, joka pyrkii vaikuttamaan paitsi ruokahävikkiin ekologisena ongelmana samalla myös leipäjonoihin sosiaalipoliittisena ongelmana.

Yhteisen pöydän verkostoon kuuluu noin 30 ruokahävikin lahjoittajaa ja noin 35 ruoka-apua Vantaalla jakavaa järjestöä, kaupungin asukastilaa ja seurakuntaa. Hävikin kuljetuksesta vastaa Vantaan kaupungin hävikkiterminaali.

– Tosiasia on, että ruoka-avun tarve, köyhyys ja yksinäisyys lisääntyvät Suomessa koko ajan. Yhteinen pöytä -toimintamallissa hävikkiruoan hyötykäyttö ja ruoka-avun kehittäminen yhdistyy yhteisölliseen kansalaistoimintaan ainutlaatuisella tavalla. Tämä on hieno tunnustus työllemme, iloitsee Yhteisen pöydän palveluesimies Hanna Kuisma.

Yhteistä pöytää hallinnoivat Vantaan kaupunki ja Vantaan seurakunnat yhdessä. Hanna Kuisman kanssa palkintoa olivat vastaanottamassa Vantaan kaupungin kuntalaispalvelujen johtaja Iiris Lehtonen sekä Vantaan seurakuntien yhteisen seurakuntatyön johtaja Pontus Salmi.

Sitoumus 2050 -tunnustuksen saajan valitsee kestävän kehityksen pääsihteeristö, jota juhlassa edustivat pääsihteeri Annika Lindblom että apulaispääsihteeri Marja Innanen. Kiertopalkinnon Yhteiselle pöydälle ojensi viime vuonna tunnustuksen saaneen Espoon kaupungin Kestävän kehityksen ohjelman puolesta kestävän kehityksen johtaja Pasi Laitala. 

Kansallinen kestävän kehityksen strategia uudistettiin vuonna 2013. Perinteisen strategian sijaan pääministeri Sipilän vetämä kestävän kehityksen toimikunta laati kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen ”Suomi, jonka haluamme 2050”. Siinä julkishallinto yhdessä muiden toimijoiden kanssa sitoutuu edistämään kestävää kehitystä kaikessa työssään ja toiminnassaan. 

Sitoumus2050.fi -verkkopalvelussa organisaatiot, yritykset ja yksityiset henkilöt voivat antaa kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksia ja ideoita. Kestävän kehityksen toimikunta, pääsihteeristö, asiantuntijapaneeli seuraavat sitoumuksien edistymistä ja palkitsevat vaikuttavimman sitoumuksen vuosittain myönnettävällä tunnustuksella. 

Palkintojen jaon lisäksi yhteiskuntasitoumuksen keskiviikkoisessa vuosijuhlassa kuultiin uusista vaikuttavista sitoumuksista, tuloksia pidemmälle ehtineiden sitoumusten etenemisestä sekä tuloksia sitoumuksen vaikuttavuusselvityksestä.


30.5.–5.6.2017 vietetään Euroopan Kestävän kehityksen viikkoa. www.esdw.eu

Lisätietoja: kuntalaispalveluiden johtaja Iiris Lehtonen, p. 040 511 6142 

Anna Groth
Viestintäpäällikkö
Vantaan kaupunki
Konserni- ja asukaspalvelut