Yhteinen pöytä verkostoineen kehittää vantaalaista, yhteisöllistä ruoka-aputoimintaa, joka lisää ruoka-avun vastaanottajan toimijuutta ja yhteisöllisyyttä. Laajaa verkostoa palvelee hävikkiruoan keskitetty jakelu. Yhteinen pöytä on Vantaan kaupungin ja seurakuntayhtymän vakituista toimintaa.

 

Verkostoon kuuluvat noin 30 ruokahävikin lahjoittajaa (kaupat, elintarviketehtaat ja tukut) ja noin 40 vastaanottavaa tahoa eli ruoka-apua Vantaalla jakavat järjestöt, kaupungin asukastilat ja seurakunnat. Hävikin kuljetuksesta verkostoon vastaa Vantaan kaupungin yksikkö, hävikkiterminaali, joka luo työllisyyspolkuja logistiikan, varasto- ja keittiöaloille. 

 

Yhteinen pöytä on Sitran ainutlaatuisella Kiertotalouden tiekartalla. Aloitimme 1.12.2017 projektin Sitran kanssa Yhteisen pöydän mallin levittämiseksi muualle Suomeen.

Yhteinen pöytä sai 7.11. Vuoden keittiöteko 2017 -pääpalkinnon Wanhassa Satamassa.

Yhteinen pöytä, Vantaan kaupunki ja Vantaan seurakuntayhtymä on saanut Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus2050 -päätunnustuksen 31.5.2017. Palkinto jaettiin Finlandiatalolla.

 

Ruoka-avun tarve, köyhyys ja yksinäisyys lisääntyvät Suomessa koko ajan. Suomessa syntyy ruokahävikkiä alkutuotannosta kuluttajalle yhteensä noin 400 miljoonaa kiloa vuodessa, noin 15 % kaikesta tuotetusta ruoasta. Joidenkin arvioiden mukaan ainakin 20 000 suomalaista on viikoittain ruoka-avun varassa. Sekä ruokahävikki ekologisena ongelmana että leipäjonot sosiaalipoliittisena ongelmana ovat nyt julkisessa tarkastelussa ja tietoisuus kasvaa.

Yhteinen pöytä -toimintamallissa yhdistetään hävikkiruoan hyötykäyttö ja ruoka-avun kehittäminen asukaslähtöiseen, verkostomaiseen ja yhteisölliseen kansalaistoimintaan tavalla, jota Suomessa ei ole vielä tehty.

Yhteistä pöytää hallinnoivat ja rahoittavat Vantaan kaupunki ja Vantaan seurakunnat. Vantaan kaupungin iso satsaus on Hävikkiterminaali, joka avautui heinäkuussa 2015. Vantaan seurakuntayhtymä osallistuu merkittävästi arjen toimintaan ja sen rahoittamiseen.

Hävikin logistiikka luo mielekkäitä työpaikkoja, ruokahävikin hyötykäytön ideointi yhdessä verkoston kanssa lisää yhteisöllisyyttä, yhteisöruokailut kutsuvat mukaan paikalliseen toimintaan ja ruoka-avun saajan hyvinvointi ja toimijuus lisääntyy. Tähän kansalaistoimintaan tarjotaan Yhteisen pöydän tiimin puolesta avuksi monenlaista konsultaatiota ja tukea sekä vuosittain 3 - 4 Yhteisönrakentajakurssia.

Yhteisellä pöydän terminaalilla ei ole omaa ruoka-avun jakoa eikä omia leipäjonoja. Kuljettamamme ruokahävikki on lahjoittajien toiveesta tarkoitettu ensi sijassa vähävaraisille vantaalaisille, mutta toivomme, että ruokajaot olisivat avoimia.

Yhteisen pöydän idea on saatu yhteisöllisesti toimivasta Berliner Tafel -konseptista.

Yhteisen pöydän motto: Niin kauan kuin syömäkelpoista ruokahävikkiä tuotetaan, ohjataan se ihmisten hyödyksi. Hävikki lisää toimijuutta, kun sen logistiikkaa käytetään työllistämisen väylänä ja siitä tehdään aterioita yhteisöruokailuissa, jotka lisäävät osallisuutta. Ruoka tuo yhteen.