Kuva:Jani Laukkanen

Yhteinen pöytä verkostoineen luo mallia vantaalaiselle, yhteisölliselle ruoka-aputoiminnalle ja hävikkiruoan keskitetylle jakelulle. Verkostoon kuuluvat noin 30 ruokahävikin lahjoittajaa (kaupat, elintarviketehtaat ja tukut) ja noin 40 vastaanottavaa tahoa eli ruoka-apua Vantaalla jakavat järjestöt, kaupungin asukastilat ja seurakunnat. Hävikin kuljetuksesta verkostoon vastaa Vantaan kaupungin työllistävä hävikkiterminaali. 

 

 

Yhteinen pöytä sai 7.11. Vuoden keittiöteko 2017 -pääpalkinnon Wanhassa Satamassa.

Yhteinen pöytä, Vantaan kaupunki ja Vantaan seurakuntayhtymä on saanut Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus2050 -päätunnustuksen 31.5.2017. Palkinto jaettiin Finlandiatalolla.

Yhteinen pöytä on Sitran ainutlaatuisella Kiertotalouden tiekartalla.

Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi liittymme Yhteisen pöydän verkoston yhteisöruokailujen ja eri tapahtumien kautta Syödään yhdessä -ilmiöön.

 

Ruoka-avun tarve, köyhyys ja yksinäisyys lisääntyvät Suomessa koko ajan. Suomessa syntyy ruokahävikkiä alkutuotannosta kuluttajalle yhteensä noin 400 miljoonaa kiloa vuodessa, noin 15 % kaikesta tuotetusta ruoasta. Sekä ruokahävikki ekologisena ongelmana että leipäjonot sosiaalipoliittisena ongelmana ovat nyt julkisessa tarkastelussa ja tietoisuus kasvaa.

Yhteinen pöytä -toimintamallissa yhdistetään hävikkiruoan hyötykäyttö ja ruoka-avun kehittäminen asukaslähtöiseen, verkostomaiseen ja yhteisölliseen kansalaistoimintaan tavalla, jota Suomessa ei ole vielä tehty.

Yhteistä pöytää hallinnoivat Vantaan kaupunki ja Vantaan seurakunnat. Ainutlaatuista on kahden suuren toimijan elimellinen yhteistyö hävikin ohjaamiseksi tarvitseville ja sen käyttäminen hyödyksi kansalaistoiminnassa ja yhteisöruokailuissa. Vantaan kaupungin iso satsaus on Hävikkiterminaali, joka avautui heinäkuussa 2015. Vantaan seurakuntayhtymä osallistuu merkittävästi arjen toimintaan ja sen rahoittamiseen.

Toimintamallissamme ruoka-apu jaetaan verkostossa (yhdistykset, seurakunnat, asukastilat) ja Yhteinen pöytä tarjoaa tähän työhön keskitetyn logistiikkapalvelun: kylmätiloja, -kuljetusta ja hävikkiterminaalin Hosantie 2:ssa Koivukylässä.

Vaikka hävikin logistiikka luo mielekkäitä työpaikkoja, yhtä tärkeää on ruokahävikin hyötykäytön ideointi helpottamaan yhteisöllistä työtä yhdessä verkoston kanssa. Tähän kansalaistoimintaan tarjotaan Yhteisen pöydän puolesta avuksi monenlaista konsultaatiota, tukea ja vuosittain 3 - 4 yhteisörakentajakurssia.

Yhteisellä pöydällä ei ole omaa ruoka-avun jakoa eikä omia leipäjonoja. Kuljettamamme ruokahävikki on lahjoittajien toiveesta tarkoitettu ensi sijassa vähävaraisille vantaalaisille, mutta toivomme, että ruokajaot olisivat avoimia.

Eurooppalaisessa tarkastelussa Yhteisen pöydän idea on saatu yhteisöllisesti toimivasta Berliner Tafel -konseptista.

Niin kauan kuin syömäkelpoista ruokahävikkiä tuotetaan, ohjataan se ihmisten hyödyksi. Hävikki on myös vaihtoehto, kun sen logistiikkaa käytetään työllistämisen väylänä ja siitä tehdään aterioita yhteisöruokailuissa, jotka lisäävät osallisuutta. Ruoka tuo yhteen.